Списък на допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

СПИСЪК

 

на  допуснати кандидати до конкурс

 

за длъжността  СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

 (наименование на длъжността)

административно звено ДИРЕКЦИЯ " АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ ИУПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"

(наименование на звеното)

 

 

  1. Руслана Юлиянова Кайпакова - Николова
  2. Диана Стефанова Йорданова

 

 

 

            Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 27.10.2017 година от 10.00 часа в сградата на Областна администрация град Добрич, ул."Независимост" № 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ...................

                                   /Й. Йорданов /         

 

 

 

 

 

Дата: 17.10.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 


СПИСЪК

 

на  недопуснати кандидати до конкурс

 

за длъжността  СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

 (наименование на длъжността)

административно звено ДИРЕКЦИЯ " АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"

(наименование на звеното)

 

 

Име, Презиме и фамилия

Основание за недопускане

 

Дияна Георгиева Маринова

Представените документи не удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността относно т.2.2 „Години професионален опит" от Заповед № РкД-20-134 от 28.09.2017 г. на Областен управител на област Добрич.

 

Венелина Георгиева Стоянова

Представените документи не удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността относно т.2.2 „Години професионален опит", и т.2.3  „Специалност по която е придобито образованието" от Заповед № РкД-20-134 от 28.09.2017 г. на Областен управител на област Добрич

 

Андрей Райчев Андреев

Представените документи не удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността относно т.2.2 „Години професионален опит" от Заповед № РкД-20-134 от 28.09.2017 г. на Областен управител на област Добрич.

 

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ...................

/Й. Йорданов/

 

 

Дата: 17.10.2017 г.
Актуално

съобщение

анкета