ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

24.10.2017
Институции и фирми докладваха готовността си за работа през зимния сезон
Днес, 24 октомври 2017 г., със заповед на Областния управител Красимир Кирилов се проведе заседание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, като тема на заседанието бе готовността на област Добрич за работа през зимния сезон. Заседанието бе председателствано от Областния управител, пред когото кметове и представители на общини, ръководители и упълномощени представители на фирми и институции докладваха за извършените дейности и готовността на подчинените им структури за работа при усложнена зимна обстановка.
Докладвано бе от представителите на общините в областта наличието на сключени договори с фирми за снегопочистване, като стана ясно, че не във всички общини има сключени договори. В процедури и сключване на договори до дни са Община град Добрич, до 01 ноември договор с 11 машини ще има подписан и Община Шабла.
Дарин Димитров - директор на ОД ПБЗН, постави на вниманието на присъстващите като сериозен проблем от миналите зими наличието на места за настаняване на пътници в малките населени места. Друг сериозен проблем, който той посочи бе почистването на ТИР паркингите, както и наличието на достатъчна техника за снегопочистване за реакция още в първите часове на снеговалеж. Не на последно място Димитров поиска от общините да бъдат почистени и обозначени във всяка община пожарните хидранти, които да могат да се ползват при възникване на пожари през зимния период. Основно представителите на институциите, както и транспортните фирми, осъществяващи превоз на пътници обърнаха внимание на доброто поддържане на републиканската пътна и общинските пътни мрежи. Представител на фирмата изпълнител по договора за поддръжка на републиканската пътна мрежа ДЗЗД „Понт" докладва, че имат налични общо 74 машини, от които 8 роторни снегорина за всяка една от общините. Той информира, че има налични количества сол, луга и калциев двухлорид за обработка. От фирмата увериха, че за предстоящия зимен сезон ще бъдат поставени и снегозадържащи съоръжения общо с дължина 42 км на територията на цялата област, с което се надяват да се подобри състоянието и почистването при снеговалеж да бъде по-лесно. Създадена е организация за приемане на болните на хемодиализа, както и е изготвен списък на родилките с термин през зимните месеци.
Областният управител Красимир Кирилов поиска информация от представител на Областно пътно управление каква е нъзможността за почистване на ГКПП „Йовково", за да се избегне повече от 24-часово дежурство на служители, както и попадането на пътни превозни средства в зимен капан.
Кирилов препоръча кметовете да обходят самотноживеещите възрастни хора, както и да имат готовност за настаняване временно на бездомни при възникване на екстремални зимни условия. Като сериозен пропуск от минали години бе отчетена липсата на своевременна актуална информация за състоянието на пътищата при възникване на усложнена зимна обстановка и бяха набелязани мерки за отстраняване на този пропуск.
В заключение бе съобщено, че на 01 и 02 ноември комисия, назначена със заповед на Областния управител ще извърши проверка на наличната техника за зимно почистване. Преди да закрие заседанието Красимир Кирилов обобщи, че област Добрич има готовност за работа при зимни условия.