ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

18.01.2018
Силният вятър е причина за множество прекъсвания на изводи високо напрежение и нарушено електроснабдяване в цялата област
Сравнително спокойно е зимната обстановка в област Добрич, като все още вятърът продължава да е със скорост от 5 м/сек., а на моменти поривите му достигат и до 12 м/сек., което е и причина за снегонавявания по пътните артерии, информира оперативния дежурен в Областна администрация Добрич. Към 12.30 ч. от ОД на МВР съобщиха, че по пътя Добрич - Албена, около с. Славеево има навята 2 м пряспа и има закъсали линейка с болен за хемодиализа и 10 автомобила. По пътя за Ген. Тошево има закъсал автобус, който е препречил платното и движението е спряно. От електроразпределителното дружество информират, че поради силния вятър има множество прекъсвания на изводи високо напрежение и това е причина за нарушено електроснабдяване в областта. Все още помпените станции на ВиК са без електрозахранване, като екипи на „Енерго-про" работят по отстраняване на авариите.
От Областно пътно управление съобщиха, че пътните артерии от републиканска пътна мрежа са проходими при зимни условия, като към 12.30 ч. все още за движение затворени остават Добрич - Варна и Добрич - Генерал Тошево - Кардам. В цялата област по републиканската пътна мрежа работят 32 машини по всички направления.
За различни участъци по общини със затруднено движение информират общините. В община Добричка пътищата са проходими при зимни условия. Затруднено е движението по пътищата: Плачи дол - Бранище; Стожер - Соколник; Смолница - Полк. Иваново; Ловчанци - Миладиновци; Лясково - Крагулево; Паскалево - Божурово; Царевец - Г. Колево; Житница - Тянево; Житница - Пчелник; Ведрина - Ново Ботево; Карапелит - Бенковски - Владимирово; Бенковски - Жегларци - фелдф. Дянково - Алцек. Без вода са селата Врачанци и Плачи дол. В цялата община има нарушено електроснабдяване. В община Балчик няма ток и вода в с. Сенокос. В Община Каварна пътищата са проходими при зимни условия. Без електрозахранване са селата: Селце, Божурец, Топола, Септемврийци, Св. Никола, Могилище, Видно и Било. В община Генерал Тошево пътищата са трудно проходими при зимни условия. Затворен е пътят от републиканската пътна мрежа - Ген. Тошево - Добрич от ОПУ Добрич.
В Община Крушари не са почистени пътищата от общинската пътна мрежа. Без електрозахранване са селата: Коритен, Габер, Абрит, Полк. Дяково, Добрин, Александрия и Телериг. От община Шабла информират, че без вода е само село Тюленово. Без ток са селата Тюленово, Ваклино, Граничар, Пролез.
Температурата е 0.5 градуса по Целзий. Има снегонавявания.