ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

08.12.2009
Заседание на Областната комисия по заетост
     За реализация на Програмата през 2010 г. се предвижда в област Добрич да бъдат разкрити 155 работни места в общополезни дейности, присъщи на общината и държавата.

     Бюджетът за реализация на НП "ОСПОЗ" през   2010 г. е намален в сравнение с предходни години. За област Добрич средствата за реализация на проекти по програмата, са в размер на 191 580 лева.

     Предвидените работни места по НП "ОСПОЗ" са, както следва :

ДБТ „ Генерал Тошево" - община Генерал Тошево - 70 броя

ДБТ „Каварна" - 12 бр., от които : 8 бр. за община Каварна и 4 бр. за община Шабла

ДБТ „Тервел" - 41 бр.,

ДБТ „ Добрич" - 32 бр., от които:

3 броя за община град Добрич,

24 броя за община Добричка,

3 броя за община Крушари и 2 бр. за община Балчик.

      На своето заседание днес Комисията по заетост класира и изпраща за окончателно одобрение в Агенцията по заетост 9 проекта - подадени от осемте общини и от Областна администрация.

      Комисията по заетост не класира 2 проекта, поради липса на достатъчен брой продължително безработни лица на социално подпомагане в съответната община. Те, обаче, ще бъдат предложени   за финансиране от Агенцията по заетост при  наличие на свободни финансови средства. Това  са проектите на работодателите "Скития 1 ГТ" ЕООД гр. Генерал Тошево и СОУ "Йордан Йовков" гр.Тервел.