ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

08.02.2018
Областният управител бе гост на разширеното заседание на Научния съвет на Добруджански земеделски институт
Областният управител Красимир Кирилов бе гост на провелото се днес, 07.02.2018 г., разширено заседание на Научния съвет на Добруджански земеделски институт. В обръщението си към ръководството на ДЗИ Генерал Тошево и неговия колектив Кр. Кирилов сподели искрената си гордост от работата на колектива. „Като Областен управител искам да заявя, че се гордея с постиженията в земеделската наука и селекция, плод на няколко поколения учени от института. Благодарение на съхранените традиции и неуморни усилия в лабораториите и полетата на ДЗИ са създадени над 120 български сорта и хибриди, съставляващи огромен дял от сортовата структура на родното земеделие. Вашите продукти са предпочитани в съседни страни и високите оценки и отличия са доказателство за добрата работа на колектива.
Добруджански земеделски институт е една от емблемите не само на област Добруджа, а на цяла България!", заяви Областният управител и пожела ползотворна и плодородна година.
Отчет за научноизследователската, производствената и внедрителска дейности на ДЗИ през 2017 г. изнесе директорът му доц. д-р инж. Илия Илиев. От него стана ясно, че през миналата година произведената стокова продукция от ДЗИ е общо 10 600 тона, от които най-голям дял има обикновената пшеница - 4122 т, и слънчогледът - 1683 т. Колективът на научния институт е реализирал общо 4564 т стокова продукция. 560 т са заготвените през миналата година предбазови и базови семена от зърнено-житни култури. Директорът на ДЗИ отчете, че общият размер на приходите от реализация на посевен материал, растениевъдна и животновъдна продукция, авторски права, субсидии от ДФ „Земеделие" и други за 2017 г. възлизат на 4 420 198 лв.
На заседанието присъстваха още и дългогодишните научни работници - професорите Николай Ценов, Илия Илиев и Михаил Христов.