ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2017г

Годишен доклад за дейността на Областна администрация Добрич за 2017 г.

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета