ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

11.07.2018
Заповед на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем