ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

20.07.2018
Заповеди на Областния управител за определяне на спечелили търг с тайно наддаване за отдаване под наем