ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

11.01.2019
Област Добрич се присъедини към проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия

Областният управител Красимир Кирилов прие покана и заяви пълноправно членство на област Добрич по проект NEFERTITI – свързани в мрежа европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации, финансиран по Програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия. Поканата за участие в проекта е отправена от доц. Д-р Младен Младенов – изпълнителен директор на Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ в структурата на Министерството на земеделието, храните и горите.

Проектът е стартирал от 01.01.2018 г. и е с продължителност 4 години до 31.12.2021 г. НССЗ, като член на консорциум с 32 участници от 17 страни, е одобрена да изпълнява проект NEFERTITI, който е продължение на други два проекта, финансирани по Програма Хоризонти 2020 на ЕК. По NEFERTITI ще бъдат създадени 10 интерактивни тематични мрежи и 45 регионални хъба /клъстери – локални мрежови центрове/ в 17 държави с участието на фермери, извършващи демонстрационни дейности; земеделски съветници и консултанти; обучителни организации в областта на земеделието и научни работници, представители на неправителствения сектор, на агроиндустрията. Целта, която си поставят участниците в проект NEFERTITI е фокусиране върху създаването на добавена стойност по отношение на прилагане и внедряване на иновации, взаимно обучение и коопериране в мрежи в цяла Европа на хора, имащи отношение към земеделския сектор.

НССЗ участва в 2 тематични мрежи и се предвижда в България да се създадат два хъба, като мрежите са от сектор „Плодове и зеленчуци. Едната мрежа цели подобряване на ефективността при използването на хранителни вещества в градинарството, като в нея ще участват хъбове, създадени на територията на Германия, Холандия, Испания и България, а другата си поставя за цел намаляване използването на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци, като в тази мрежа ще участват хъбове, създадени на територията на Франция, Германия, Португалия, Испания и България.

Ползата е, че участниците ще имат достъп до конкретна и практическа информация, аудиовизуални материали и демонстрации на успешни земеделски практики, ще черпят от опита на участници, приложили иновации в сектора.