ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.07.2019
До 17.30 часа на 31 май се приемат оферти за водно-спасителна дейност на неохраняеми плажове в областта

Областният управител Красимир Кирилов, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, обяви обществена поръчка с предмет „Организиране и извършване на водно-спасителна дейност през 2019 г. на територията на неохраняеми морски плажове“ на територията на област Добрич, съгласно утвърдената от Министерството на туризма Програма за организация на водно-спасителната дейност за настоящата година. Поръчката е с прогнозна стойност 69 900 лева без ДДС.

Целта е да се осигури водно спасяване на най-посещавани плажни ивици, които не се стопанисват. Плажовете, на които ще се осигури с ресурс от държавата водно спасяване през активните летни месеци са: „Крапец – Север“ – част 2 – 1 пост, „Фиш-фиш“ – 2 поста, „Болата“ – 1 пост, „Дуранкулак – къмпинг „Космос“ – 1 пост, и „Шабленска тузла – къмпинг „Добруджа“, без част 4 – 2 поста. Общо 7 спасителни стационарни поста са предвидени на петте плажа, като е предвидено те да бъдат охранявани за периода от 01.07.2019 г. до 31.08.2019 г.

Обществената поръчка е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Добрич в раздел „Профил на купувача“, както и в Портала за обществени поръчки.