ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.07.2019
Областният управител участва в регионална среща

Областният управител Красимир Кирилов участва днес – 04 юни 2019 г., в регионална среща, която се провежда в Областна администрация Варна. Поканени от домакина – областния управител Стоян Пасев, са представители на академичната общност, представители на работодателски организации, кметове от област Варна, както и областните управители на Добрич и Търговище. Регионалната среща е във връзка с изпълнение на Плана за действие по Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 /ИСИС/ за 2019 г. Тематичната област е „Мехатроника и чисти технологии“. Целта на форума е да се чуе мнението на заинтересованите страни от четворната спирала, включваща бизнес-научна/академична общност - местна/централна власт - гражданско общество.

Участие в регионалната среща взема Елиза Геруси, представител на Съвместния изследователски център /JRC/ към ЕК. Тя има готовност да окаже експертна помощ на участниците, като част от проекта "Подкрепа за растежа и управлението на регионите, чието развитие изостава, фаза 2", изпълняван от JRC от септември 2018 г., съвместно с Министерство на икономиката.