ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

26.01.2010
Главният секретар Драгой Драгоев участва в работни срещи по два проекта

     Днес, 26 януари, в Областна администрация -  Плевен, се провежда работна среща на екипа за управление на проект „По- добро обслужване чрез електронно управление". Гл. секретар на Областна администрация - Добрич  Драгой Драгоев /който е координатор  за Североизточен район за планиране/, участва в дискусията.

     На 27 януари /сряда/ Др. Драгоев ще присъства на заключителна конференция по друг проект - „Партньорство за развитие" на Областна администрация - Ловеч. Събитието ще се проведе в София. Заключителната конференция е на тема „Публично- частното партньорство - инструмент за развитие". Тя ще представи задълбочен анализ за формите, същността и ползите от ПЧП.  Наред с обзорния поглед на съществуващото законодателство в Европа и България, участниците ще се запознаят с добри примери и практики при прилагането на ПЧП.

files/upload/symbol/opac.JPG