ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

23.07.2019
За стриктно спазване на набелязани мерки срещу болестта Африканска чума по свинете апелираха специалисти в заседание на Областната епизоотична комисия
     Днес - 23 юли 2019 г., от 10.00 часа в зала „Европа" областният управител Красимир Кирилов свиква и проведе заседание на Областна епизоотична комисия. Участие в работата на комисията взе проф. д-р Паскал Желязков - от Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, директори на ловни и горски стопанства, представители на големите животновъдни ферми в областта, на местните власти и институции, имащи отношение към решаване на проблема - възникване на случаи на заболяването Африканска чума по свинете в страната и недопускане разрастване на заболяването.
      Д-р Димка Димитрова - гл. експерт в Областна дирекция безопасност на храните, информира, че на територията на област Добрич има 7 промишлени ферми за отглеждане на свине, като три от тях са от тип „А". Най-голямата от тях е комплексът в Козлодуйци, където по данни на онлайн системата тази сутрин в 9.00 ч. отглежданите животни са 64 850 на брой. Предприети са всички мерки на границата, вземат се кръвни проби.
      След това областният управител Красимир Кирилов, който председателстваше заседанието, предостави думата на проф. д-р Паскал Желязков, който отбеляза, че основният проблем за справяне с разпространение на болестта е човешкият фактор и стриктно спазване на мерките, които са набелязани. Според специалиста, необходимо е ОДБХ Добрич да извърши проверка на всички промишлени обекти за отглеждане на свине по документи за спазване на мерките за биосигурност. Проф. Желязков обърна внимание на факта, че приносител на заразата са дивите прасета, като отбеляза, че не бихме могли да затворим границата си с Румъния, откъдето е влязъл вирусът и затова е нужно горските стопанства да извършват обходи за умрели животни, които да бъдат загробвани на място. По думите на специалиста недопускане на разпространението изисква и подборен отстрел на диви прасета за намаляване на популацията, тъй като чакали, лисици и други диви животни, както и грабливи птици разнасят вируса. В заседанието участваха представители на големите свинекомплекси на територията на областта. Според д-р Румен Караманов - управител на свинекомплекса в с. „Козлодуйци", трябва да има екипна работа от страна на институции, бизнес и обществото, за да бъде решен проблемът. Д-р Караманов поиска да бъде направена промяна в закона за ветеринарномедицинската дейност и да бъдат налагани глоби на тези, които не го спазват. Предложи също да се въведат глоби и за влизащи чужденци в страната през границите, които не спазват разпорежданията - а именно внасят храни със съдържание на свинско месо, като визира съседна Румъния, където заболяването е обхванало територията на цялата страна. Сред предложенията, които направи д-р Караманов и настоява да бъдат поставени на внимание е и забраната за отглеждане на животни в т. нар. задни дворове. Той сподели и за стриктните мерки, които има на територията на свинекомплекса, който ръководи, като подчерта, че вече са въведени такива и по пътя на животните - т. нар. транспортни коридори.
      Инж. Тодор Гичев - директор на Регионална дирекция по горите - Варна, припомни, че има паричен стимул за отстрел на диво прасе - 150 лв., както и 50 лв. стимулиране за намерено мъртво и загробено диво прасе. Директорът на ДЛС Балчик инж. Калинка Тодорова обърна внимание, че дълго време се бавят пробите при лов на диво прасе, което създава проблем за ловните стопанства, които развиват ловен туризъм и имат клиенти от чужбина.
Областният управител представи пред участниците мерките, които трябва да бъдат спазвани и закри заседанието поради изчерпване на дневния ред.
      Приложено в прикачен файл е заповедта, която е издадена от областния управител във връзка с мерките за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете на територията на област Добрич