ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

31.07.2019
Толерантни ли сме едни към други и на какво ни учи историята дискутира в Сенокос
     На 30 юли 2019 г. от 17.30 ч. в НЧ „Хр. Смирненски 1941 г." в село Сенокос, Община Балчик, се проведе дискусия, посветена на толерантността в съвременното общество и превенция на езика на омразата. Като ярък пример за единение и приемане на различията в името на обща кауза бе припомнен приносът на България за спасяване на българските евреи от Холокоста. Гост на събитието бе областният управител Красимир Кирилов. Инициативата е в изпълнение на приета Работна програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на Република България.
      Живка Стоянова - читалищен секретар, която бе и модератор на инициативата, даде примери, показващи, че когато има обединение и толерантно отношение, то начинанията се увенчават с успех. Различията ни обогатяват, добави още Стоянова и припомни, че читалищата са пазителите днес на фолклорните традиции. „Богатството на нашите народни песен и танц се състои именно в това, че поколения от различни краища на страната са привнасяли от едно на друго място отделни елементи" - каза още Стоянова. Ако сме толерантни едни към други, то тогава езикът на омразата заглъхва, каза още читалищният секретар.
     Участие в дискусията взе и областният управител Красимир Кирилов, който подчерта, че отношението едни към други и обединението ни в трудни моменти може да ни помогне да се справяме с проблемите и припомни, че именно обединени институции, политици, общественици и обикновени хора са дали своя принос за спасяването на българските евреи от Холокоста. Кирилов се обърна с апел към жителите на Сенокос по примера на предшествениците ни днес да се обединим всички, за да опитаме всички заедно да преодолеем поредния проблем пред който сме изправени, а именно - да запазим един от отраслите на икономиката на региона - животновъдството. Кр. Кирилов използва случая да отправи апел към присъстващите, ако отглеждат прасета в т. нар. „заден двор", да ги приберат в рамките на дадения гратисен период.
     Един от най-ярките уроци на историята по толерантност бе припомнен чрез филма на студия „Време" - „Гнездо на толерантност". Продукция, създадена с цел да покаже съпричастността на българина към различните.