ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

05.02.2020
Нерегламентираното изхвърляне и съхранение на отпадъци бе тема на работна среща в Областна администрация
     Във връзка с писмо на министъра на околната среда и водите Емил Димитров, днес - 05.02.2020 г. от 10:30 ч. в зала „Пресцентър" в Областна администрация се проведе работна среща, на която бе обсъден проблемът с нерегламентираното изхвърляне и съхранение на отпадъци. Срещата бе председателствана от заместник областния управител Красимир Николов, като участие в нея взе и заместник областният управител Живко Желязков. Поканени да участват бяха представители на общините на територията на област Добрич, на горските стопанства, РЗИ, РД ПБЗН, Областна дирекция „Земеделие" и други.
     Николов запозна присъстващите с писмото на министър Димитров, с което той информира, че МОСВ инициира редица мерки за подобряване на ефективността и координацията на контролните органи с цел ликвидиране на случаите на нерегламентирано съхранение и изхвърляне на отпадъци на територията на страната. В хода на разговорите бяха поставени въпроси, които се обсъдиха. Сред дискутираните проблеми бе паленето на отпадъци от дестилериите за етерични масла, липсата на карта на регламентираните сметища и нерегламентираните такива по общини. От своя страна представителите на местните власти споделиха, че имат недостатъчен ресурс за упражняване на контрол.
     Обсъдени бяха мерки, които биха дали ефект за по-лесно установяване на нарушители като например - проверяване на тежкотоварни автомобили, превозващи строителни отпадъци, от служители на „Автомобилна администрация" за тяхното направление на движение; проверка от страна на екоинспекторите на общините за спазване на нормативната уредба и налагане на санкции на нарушителите. Кирил Нинчев от Областна дирекция „Земеделие" предложи да се създаде мултидисциплинарен екип, който да извършва проверка на място, където има нерегламентирани отпадъци и да взема проби от почви, води и въздух, които да се изследват в акредитирана лаборатория.
     Преди да закрие срещата Кр. Николов отново апелира към всички за по-висока бдителност, по-строг контрол и своевременно подаване на сигнали към кметовете, РИОСВ и служителите на реда, ако извършителите са неизвестни.