ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

06.02.2020
Областният управител участва в заседание на Съвета по регионална политика
     Днес - 06.02.2020 г., областният управител Красимир Кирилов е в София, където участва в заседание на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Участниците в него ще се запознаят, обсъдят и одобрят проект на Актуализираната Национална концепция за пространствено развитие, разработен от „Национален център за териториално развитие" ЕАД. В него екипът отразява демографските, икономически и социални процеси и предлага варианти за развитие на отделните региони в страната, отчитайки тенденциите, както в регионален, така и в национален аспект. Заседанието започна в 11:00 ч. На него присъства заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.
     Заместник областният управител Живко Желязков е в столицата, където участват в работна среща, организирана от Министерството на образованието и науката във връзка с изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Участие в срещата освен министърът на образованието и науката Красимир Вълчев вземат и министърът на вътрешните работи Младен Маринов, и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Основен акцент на работната среща е дейности и мерките, които да доведат до подобрена координация на институциите и ефективност на действията при приобщаване към образователната система на деца на възраст от 4 до 7 години.