Спиране на конкурс

ЗАПОВЕД 

№РкД-20-31

Добрич 16.03.2020 г.

               На основание чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията, Решението на Народното събрание от 13.03.20 г. за обявяване на извънредно положение в Република България във връзка с разрастващата се епидемия от COVID-19 и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.20 г. на Министър-председателя на Република България

 Н А Р Е Ж Д А М:

                   За времето в което има обявено извънредно положение спирам производството по провеждане на конкурса за длъжността „Старши счетоводител" в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", обявен със Заповед № РкД-20-15/12.02.2020 г..

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ

Областен управител на област Добрич

 
Актуално

съобщение

анкета