ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

30.06.2020
Заседание проведе Областна комисия по безопасност на движението
     Днес - 30 юни 2020 г., в Областна администрация Добрич се проведе заседание на Областна комисия по безопасност на движението. То бе председателствано от заместник областния управител Красимир Николов. Участие в работата взе заместник-председателят на Държана агенция „Безопасност на движението по пътищата" Анжелина Тотева.
     Началникът на сектор КАТ в ОД МВР Жулиян Минев представи доклад на извършените дейности и предприетите мерки за подобряване безопасността на движение по пътищата на територията на областта и пътнотранспортната обстановка през 2019 г. Той посочи, че два пъти по-малко са загиналите в резултат на тежки пътно-транспортни произшествия през 2019 г. - 10 лица, спрямо 2018 г. - 21 лица. Намален е и броят на ранените - с двама по-малко 166 лица, спрямо 168 ранени през 2018 при ПТП. В доклада си Ж. Минев посочи, че по-добрите резултати се дължат на увеличената контролна и превантивна дейност по отношение на спазване на скоростните режими, употребата на алкохол, правоспособност на водачите и други. Обработените данни на сектор КАТ показват, че най-често тежки катастрофи са настъпили вследствие на блъскане в дърво, стълб или друго крайпътно препятствие. Висок е и делът на ПТП, възникнали поради движение с превишена и несъобразена скорост - 24 %. Пик на тежки катастрофи от КАТ отчита през миналата 2019 г. в светлата част на денонощието - между 10.00-11.00 ч. и 17.00 - 19.00 ч. По отношение на дните от седмицата най-ниска аварийност се наблюдава в четвъртък, а най-висока - в дните сряда и петък, посочи в доклада си Ж. Минев.
     Директорът на Областния съвет на БЧК д-р Артюн Еринозов докладва, че през отминалата година организацията е работила за популяризиране дейностите от първа долекарска помощ и разширяване обхвата и повишаване качеството на обучение по първа помощ както сред подрастващите, кандидатите свидетелства за управление на МПС, така и сред служителите на КАТ. Сред проведените дейности са и състезания на общинско и областно ниво сред подрастващите по първа помощ. И за настоящата година БЧК има заложени обучения в програмата си и разширява кръга им - сред учениците, възрастните хора, пътните полицаи и служителите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението". Сред дейностите в плана е и повишаване информираността на обществото за хора, спасени чрез оказана първа помощ при пътни инциденти и за хората, помогнали при пътен инцидент.
     Ръководителят на Областно пътно управление представи извършените в рамките на миналата година дейности по поддръжка на републиканската пътна мрежа на територията на област Добрич и докладва планирани за настоящата година дейности.
     Представителите на общините от областта споделиха предприетите дейности по повишаване безопасността на движение по общинските пътни мрежи. Заместник областният управител Кр. Николов обърна внимание, че на изходните артерии на областния център в три посоки има монтирани билбордове с акцент върху пътната безопасност. Заместник-председателят на Държавната агенция А. Тотева заяви, че Агенцията предоставя проект на площадка за пътна безопасност, с която се цели обучението да започва в най-ранна детска възраст.