ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

08.09.2020
Областна епизоотична комисия проведе заседание
     Днес - 08 септември 2020 г., от 10:00 ч. в зала „Европа" в Областна администрация Добрич се проведе заседание на Областна епизоотична комисия във връзка с писмо на зам.-министъра на земеделието, храните и горите с изх. № 91-29/10.01.20 г. По първа точка от дневния ред секретарят на комисията и директор на Областна дирекция „Безопасност по храните" д-р Анелия Андонова информира присъствалите членове, че към момента епизоотичната обстановка на територията на област Добрич е спокойна и няма регистрирани заразни заболявания по животните.
     По втора точка от дневния ред д-р Андонова представи информация относно стартиралото съвместно проучване от Българската агенция по безопасност на храните и Националният център по заразни и паразитни болести върху разпространението на заболяването Ку-треска сред рискови лица (официални ветеринарни лекари), което е за територията на цялата страна. Тя обърна внимание на факта, че включването в проучването е доброволно и за целта има приложена Декларация, като допълни, че няма желаещи ветеринарни лекари от област Добрич да се включат в проучването. С изчерпването на дневния ред заседанието бе закрито.