Заповед на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване проведен от ДП "НКЖИ" за продажба на имот - частна държавна собственостПрикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета