ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.10.2020
МРРБ публикува втора покана за номинации на представите от средни и големи предприятия и НПО в Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион
     На своята интернет страница Министерството на регионалното развитие и благоустройството информира, че от 12.10.2020 г. е стартирана повторно процедура за избор на представители тна икономическите среди и неправителствения сектор за попълване съставите на регионалните съвети за развитие в четири от общо шесте региона в страната. Сред отправените повторни покани е и такава за попълване състава с представители на бизнеса и юридически лица от неправителствения сектор за Североизточен район, в чийто обхват попада област Добрич.
С пълния текст на обявената повторна процедура, можете да се запознаете на следния адрес:
https://www.mrrb.bg/bg/kanyat-biznesa-i-nepravitelstveniya-sektor-da-nominirat-uchastnici-za-populvane-na-suvetite-za-razvitie-v-chetiri-ot-regionite-na-stranata/
     В края на съобщението сс препратка към секция "Обяви", можете да разгледате поканите и документацията.