ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

26.10.2020
До края на седмицата продължава по общини набирането на преброители и контрольори

     Една седмица остава до крайния срок за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд, припомнят от статистическия отдел в Добрич.

     До 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

     В област Добрич ще бъдат необходими 621 Преброители и 160 контрольори. Към момента  заявление са подали 343 кандидати за преброители и 113 -  за контрольори, което е 55% от необходимия брой преброители и 71% контрольори.

Община

Необходими контрольори

Необходими преброители

До момента заявления за контрольори

До момента заявления за преброители

Балчик

22

79

17

30

Генерал Тошево

17

67

18

49

Добрич - град

45

200

40

116

Добричка

21

102

20

85

Каварна

20

60

5

20

Крушари

6

17

5

4

Тервел

17

67

3

25

Шабла

12

29

5

14

     Населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 - 120 жилища и 250 - 300 лица, в зависимост от големината и характеристиките на населеното място. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

     Заплащането на преброителите вече е определено. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище - 1 лев, а за преброена сграда - 70 ст. Когато сме се преброили онлайн, преброителят ще трябва да вземе специален код, който генерира информационната система, като за това ще получи 80 стотинки. Така общото заплащане на всеки преброител ще е индивидуално и ще варира в зависимост от спецификата на преброителните му участъци - брой сгради, жилища, лица, електронно преброени, като В периода 1 - 15 февруари 2021 г.  един преброител би могъл да изработи средно около 400 лева за един преброителен участък при 50% електронно преброени.

     Това означава, че ако преброителят поеме преброяването на 3 участъка, неговото заплащане може да достигне над 1000 лв.

     При предстоящото преброяване за цялата страна ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

     Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Те сами ще определят „работното си време", важно е да съберат информацията от преброителния си район. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.