ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

10.03.2010
Заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията

     В решението си Областният експертен съвет изрази принципно съгласие с внесения от фирмата ПУП и предлага на Областния управител на Област Добрич да издаде заповед за одобряване на Парцеларния план, на основание чл. 129, ал. 3 от Закона за устройство на територията.