ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

28.10.2021
На заседание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия се обсъди подготовката за зимата
     Днес - 28.10.21 г., областният управител Васил Карапанчев свика и проведе заседание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия. Тема на заседанието, на което присъстваха представители на общини от областта и институции, имащи пряко отношение към осигуряване на нормалния ритъм на живот докладваха своята готовност за работа при тежки зимни условия.
      От докладите на представителите на местните власт стана ясно, че имат готовност за зимата. В заседанието не участваха представители на общините Шабла и Генерал Тошево. Все още не са приключили напълно процедурите по избор на изпълнител за зимно почистване в общините Добричка, Балчик, Каварна и Крушари, като процедурите трябва да приключат навсякъде в скоро време, декларираха представителите на местното самоуправление. Енергодоставчиците - „Електроразпределение Север", Мрежовия експлоатационен подрайон Добрич и „Арес газ" увериха, че са подготвени за работа при зимни условия. Представител на „Електроразпределение Север" заяви, че дружеството има обучени около 100 електромонтьори, които са разпределени в 50 екипа. Готовност за работа при зимни условия докладва представител на „ВиК Добрич" АД.
      Ръководителят на сектор КАТ - Пътна полиция обърна внимание, че трябва да има по-добра координация със съдните области - най-вече Варна, за да се осигурява нормално движение и да се почиства II-29 при снегонавявания като се регулира движението на тежкотоварни автомобили. Като проблемна отсечка по отношение на чистене представител на РЗИ посочи пътя Сенокос - Карвуна и обърна внимание, че винаги лечебното заведение остава изолирано и недостъпно при снегонавалеж и навяване. Директорът на ЦСМП д-р Огнян Господинов се обърна към кметовете на общини с молба да се осигурава проходимост на линейките в малки населени места, където има болни на хемодиализа и родилки с термин през зимните месеци, както и да се почиства районът на МБАЛ Добрич, където линейките влизат и излизат за адреси. Руслан Томов - началник на ГПУ Генерал Тошево за пореден път постави въпроса за почистване на граничните пунктове. От името на ДЗЗД „Добрич 2019" инж. Валентин Зеленченко докладва готовност на машините и наличност на пясък, сол и калциев двухролид, но обърна внимание, че в момента тече процедура за избор на изпълнител за зимна поддръжна на републиканските пътища в областта. Георги Стратиев - началник на Областно пътно управление Добрич, докладва, че в областта има 7 опорни пункта, на които ще бъдат разположени 68 машини. Има достатъчни количества материали за зимно почистване, както и това, че има снегозадържащи съоръжения, които могат да бъдат монтирани на участъци, където се образуват снегонавявания.
      След като изслуша докладите, областният управител обобщи, че като цяло институциите и местните власти имат готовност за работа при зимни условия и изрази увереност, че посочените проблеми ще бъдат разрешени до започването на активния зимен сезон. Предстои в първите седмици на ноември месец да бъде извършена проверка на техниката за зимно почистване на републиканската и общинските пътни мрежи.
      С изчерпване на дневния ред областният управител Васил Карапанчев закри заседанието.