ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

19.09.2023
Областният управител представя отчет за два месеца след встъпване в длъжност
     Уважаеми жители на общините Балчик, Генерал Тошево, град Добрич, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла.

     Уважаеми добруджанци,

     Водена от убеждението си, че всички, които работим на обществени или публични позиции, сме длъжни да се отчитаме редовно, за да може работата ни да подлежи на Вашия контрол, ми позволете да представя на Вашето внимание отчет за първите два месеца като Областен управител на област Добрич. Ще насоча вниманието Ви само към няколко акцента:

 

ГРАЖДАНИТЕ
     Една от първите ми заповеди беше да определя приемен ден за гражданите на област Добрич, който е всеки втори вторник от месеца от 13.00 ч. до 15.00 ч. Извън него, всеки работен ден съм приемала граждани, които са търсили съдействие за решаване на конкретни въпроси или са сигнализирали за нередности на територията на областта. За два месеца съм приела над 100 граждани, получила съм десетки сигнали и предложения.
     Особена благодарност изказвам на онези от гражданите на област Добрич, които дойдоха с конкретни предложения за решения на наболели проблеми. По всеки един сигнал, предложение или казус са предприети конкретни действия в съответствие с правомощията ми на областен управител.

 

 

ДОСТЪПНА СРЕДА
     Реших един дългогодишен проблем, свързан с достъпа за хора с увреждания до администрацията на здравната каса. От РЗОК потърсиха от мен съдействие за осигуряване на помещение на партерния етаж на областна администрация. Оказа се, че от 24 години гражданите, нуждаещи се от услуга от РЗОК, трябва да се изкачват пеш до 4-ия етаж. Това трябва да направят също трудно подвижните възрастни, хората с двигателни увреждания и майките с детски колички. Сградата, в която се помещава РЗОК, не разполага с асансьор. Проучих възможностите да откликна на нуждите на гражданите. В резултат на това извърших принудително изземване на помещението на партерния етаж, стопанисвано до момента от КНСБ. То от години не се използва от КНСБ, но беше с незавършила процедура по изземване, а и липсваше воля за доброволното му предаване на държавата. Към днешна дата РЗОК получи заповед и договор за ползването му. На среща в НЗОК в град София договорих да се отпуснат средства за ремонт на помещението. Така РЗОК в най-кратки срокове ще може да се настани в помещението и да обслужва гражданите на Добрич.

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ
     По настояване на изпълнителния директор на МБАЛ Добрич свиках работна среща, на която поканих представители на Община град Добрич, „МБАЛ-Добрич" АД и РЗИ, за да обсъдим проблема със сградния фонд на филиала в Добрич на Медицинския университет. След като законодателните пречки бяха премахнати, вече е възможно разкриването в Добрич на филиал в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна за обучение по специалността „Медицинска сестра" с придобиване на общообразователно-квалификационна степен „бакалавър". Има решение новата структура да се помещава в сградата на бившия Медицинският колеж. Оказа се, че за жалост, предвидените от Община град Добрич 500 000 лева за ремонт на помещенията са похарчени за други дейности. Към днешна дата пари за ремонт на бъдещия филиал за обучение на медицински сестри в Добрич няма. Заела съм се с намирането на средства, за да направим възможно откриването на филиала на МУ-Варна в Добрич за учебната 2024-2025 година.

 

 

ПЪТИЩАТА
     След встъпването ми в длъжност като Областен управител на Добрич поканих всички кметове на общини в областта, за да се запознаем и да чуя от тях за проблемите, които имат и за чието решаване мога да съдействам. На срещата присъстваха всички кметове на общини, с изключение на кмета на Община град Добрич. Всеки кмет изложи важните за общината му проблеми, за които до момента не е получил съдействие от държавата.
     Акцентът на тази среща бяха проблемите с републиканската пътна мрежа. Това наложи да се срещна с управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура". Само три дни по-късно тук бе изпратен заместник-председателят на Управителния съвет на Агенцията, за да се запознае на място с поставените проблеми. Заедно посетихме пътните отсечки и кръстовища, за които обърнах внимание на АПИ като неотложни за област Добрич. Тук говорим за:
     1. Републиканския път между Генерал Тошево - село Кардам - ГКПП Кардам. Поисках в спешен порядък да изградим буферен паркинг за тежкотоварни автомобили и да се изготви проект, като се възложи изграждането на поне още едно пътно платно между село Кардам и граничния пункт. Допълнителна пътна лента е необходима, за да осигурим безаварийното преминаване на леките автомобили. Буферният паркинг е важен за създаване на нормални условия за изчакване на тировете.
     2. Втория пътен участък, който постави на вниманието ми кметът на Генерал Тошево, е кръстовището към село Малина, където има концентрация на пътно-транспортни произшествия. Поисках изграждане на кръгово, за да се предотвратят нови тежки катастрофи. Има изготвен проект и е осигурено финансиране, тече процедура за избор на изпълнител. Преди да започне изграждането, ще се поставят знаци и маркировка.
     3. Поставих пред АПИ проблема с пътя от Добрич до Албена и по-конкретно - в участъка преди с. Батово. Имам уверението, че отсечката ще бъде изкърпена срочно. За следващата година ще бъде заложена за основен ремонт, тъй като частичният няма да реши трайно проблема.
     4. Считам, че основният проблем, който трябва да се реши, е разширяването на пътя Добрич- Варна. Оказа се че никой през последните 10 години не е внесъл подобно искане. Писмено поисках от АПИ изграждане на скоростен път Добрич - Варна. Имам уверението, че това ще бъде заложено за проектиране още през 2023 г.

 

 

НАВОДНЕНИЯ
     В светлината на сериозната ситуация с наводненията в страната с особено внимание проследих ситуацията с непочистените дерета, извън населените места, които са ангажимент и задължение на държавата. Назначих комисия, която да извърши обход на деретата и въз основа на констатациите й ще поискаме средства, за да мога да се погрижа почистването им да се случи в най-кратки срокове.
     Като Областен управител поставих въпроса за почистването на коритото на река Батовска, което не се е случвало от десетилетия. След наводнението през 2014 година е изготвен проект, но не са отпуснати достатъчно средства, за да се извърши почистването. За жалост, към момента проектът е изтекъл. Имах уверението, че ще бъдат отпуснати средства, но е редно да обновим проекта си. По този повод се срещнах с министъра на околната среда и водите, с регионалната инспекция във Варна и Басейнова дирекция. Уточнихме детайли по проекта с оглед факта, че реката преминава през защитена зона и оводнява резервата Балтата. Възложила съм на експертите в Областна администрация да се предприемат действия във възможно най-кратки срокове проектът да се обнови, за да можем да кандидатстваме за отпускане на средства и почистването на реката да се случи.

 

 

ЕКОЛОГИЯ
      В МРРБ поставих на обсъждане и проблемите на резерват Болата. Посетих и МОСВ, за да поискам по предложение на Община Каварна изграждане на паркинг за 100 автомобила. Около тази идея се обединихме след среща с кметовете на Община Каварна и с. Българево, и РИОСВ. За жалост, идеята не се възприе от МОСВ, като получи категоричен отказ да се допусне изграждане на паркинг, макар и върху останките на стари сгради. Отказа си МОСВ обоснова с факта, че територията е в чертите на резерват „Болата". МОСВ даде съгласие паркинг да се изгради в с. Българево, като от там желаещите да посетят резерват Болата и плажа, да бъдат извозвани. По отношение на хидротехническите съоръжения МОСВ поиска да представим становище от Института по океанология, във връзка с което ми предстои среща там.
     Проблемите около резервата Болата бяха обсъдени на работна среща, проведена на 4 септември във Варна. Тя се състоя в Басейнова дирекция, като участие взеха също заместник министърът на околната среда и водите Явор Димитров, представители на РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция. Обсъдени бяха проблемите между плажуващи, рибари и местни жители. Взе се решение да се обозначат ясно резерватът и защитената зона. Да се окаже на гражданите ясно какво и как може да се прави в тези зони. Разчитаме на разбиране и желание на местни и посетители, за да опазим това уникално място.

 

 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТОВЕТЕ
      В правомощията ми като областен управител е контролът за законосъобразност върху решенията на общинските съвети в област Добрич. В изпълнение на това мое задължение съм спряла и върнала за повторно разглеждане редица незаконосъобразни решения на общинските съвети на много от общините. Всички, с изключение на Общински съвет Добрич, са ги внесли за ново разглеждане на сесиите си и са предприели действия по отстраняване на пороците им.
     Сред върнатите са и две незаконосъобразни решения на Общински съвет Добрич от заседанието му на 25.07.2023 г., които бяха върнати на 4.08.2023 г. за ново разглеждане. В законно установения срок председателят на Общинския съвет не е изпълнил задължението си да докладва на сесия за върнатите решения и да ги постави за ново разглеждане. Нещо повече, той еднолично и в нарушение на задълженията си, е решил от името на целия Общински съвет, че няма да внесе решенията за ново разглеждане. Поради бездействието и неизпълнението на задълженията на председателя на Общински съвет Добрич група съветници се опитаха да внесат отново на сесията на Общинския съвет през август решението, касаещо прединвестиционното проектиране на Индустриален парк Добрич. За жалост, разглеждането на това решение не беше допуснато.
     Проведох среща с общински съветници от БСП, ГЕРБ и ДПС. Поканих на среща кмета на Община град Добрич и председателя на Общинския съвет, но те не дойдоха.

 

 

     Решение 52 -23 се отнася до разрешение кметът на Община Добрич да подпише договор за кредит и Община Добрич да стане съдлъжник на кредит от 530 000 лева с общинското дружество, създадено за проектирането и изграждането на Индустриален парк Добрич. Решението е спряно, тъй като кметският екип се е сетил да кандидатства за кредит след изтичане на 39 месеца от встъпването му. Но законът не позволява такава възможност. Това е можело да стане преди този срок. На второ място, иска се кредит от 530 000 лева без да се представи никаква финансова обосновка, която да показва за какво ще се похарчат тези пари. Фирмата проектант е поискала цена от 356 000 лева, без ДДС, за прединвестиционото проектиране на Индустриален парк Добрич. Единствено това е посочено в докладната записка на кметския екип и нито дума за какво ще се похарчи разликата. Не е ясно и какво точно ще получи Община Добрич срещу тези пари.
     Твърди се, че след реализацията на проекта в Добрич ще дойдат 40 млн. лева, но не се уточнява, че това е максималният размер, който може да се отпусне за подобен проект. Как без да е изготвен проект се знае, че той ще е за 40 млн. лева, не е ясно. Не се казва също, че Община Добрич ще трябва да осигури 20% от тази сума или 8 млн. лева. Как ще се осигурят те, също не е ясно. На гражданите на Добрич се спестява и истината, че Добрич ще е единственият град в България, който ще изгражда Индустриален парк в жилищна зона. Не е проведено обществено обсъждане дали хората, които живеят там, са съгласни с подобна инициатива.

 

 

     Не на последно място, за да се одобри проект за изграждане на Индустриалния парк, инфраструктурата или улиците около и отвеждащи в парка трябва да са в капитала на създаденото за целта търговско дружество. Кметският екип не се е погрижил и за това.
     Мога да обобщя, че кметският екип не е направил нищо, за да се случи изграждане на Индустриалния парк Добрич. Вместо това се опитва да ми вмени отговорността за това като се оправдава със спряното от мен незаконосъобразно решение на Общински съвет Добрич. Не, причината Добрич да няма Индустриален парк е нежеланието на кметския екип да извърши в срок и законосъобразно действията за подготовка и внасяне на документи за прединвестиционно проектиране на Индустриален парк Добрич.
     Другото спряно решение на Общински съвет Добрич, с номер 52-17, касае сключването на анекс към договор за кредит, отпуснат през 2021 г. в размер на 10 млн. за основен ремонт и рехабилитация на 69 улици в град Добрич. То отново е взето в нарушение, тъй като е след изтичане на 39-месечния срок, след който Общината няма право да сключва договори за кредит.
     Важно е гражданите на Добрич да знаят, че спирането на това решение категорично не означава, че съм спряла възможността кметският екип да завърши ремонта и реконструкцията на 69 улици. Напротив, кметският екип може и трябва да извърши ремонта на тези улици, тъй като решението за тях е влязло в сила преди 2 години и в него поименно са посочени улиците, които трябва да бъдат ремонтирани. Хората, които живеят там, знаят и вече две години чакат това са се случи. От изнесената от кметския екип информация обаче става ясно , че част от тях ще бъдат излъгани. И вината отново се прехвърля на областния управител. Но, това категорично не е така. Причината трябва да се търси в начина на усвояване на кредита от 10 милиона лева от кметския екип. Имаме сигнали от граждани, че по този кредит има отчетени като приключили ремонти на улици, които до момента дори не са започнали. Вместо това кметския екип отново се опитва да оправдае собственото си бездействие със законосъобразните действия на Областния управител.

 

     Гражданите на Добрич имат право да знаят също, че със спряното решение се прави опит да се промени предметът на кредита, да се направи подземна инфраструктура на няколко улици, но без да се каже кои улици ще отпаднат от списъка за ремонт. Не се обяснява има ли проекти за тази подземна инфраструктура, колко ще струва тя. Колко от заложените 69 улици няма да се ремонтират. Договорът за кредит е отпуснат за 2 години и изтича на 4 октомври 2023 г.

 

     Уважаеми жители на общините Балчик, Генерал Тошево, град Добрич, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла,
     Уважаеми добруджанци,
     От встъпването ми в длъжност като Областен управител на Добрич не съм отказала съдействие на нито един гражданин, кмет или кметски наместник, държавна или общинска структура или дружество. Съдействам и ще помагам на всички, но само, ако те спазват законите на Република България, защото само тогава ще може да се случи реална промяна.

 

 

 

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА
Областен управител на област Добрич