ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

03.11.2023
Областният управител свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети

Областният управител Йорданка Костадинова на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла, както следва:

Община Шабла - със заповед № РкД-20-195/02.11.2023 г. на 6 ноември от 10:30 часа;

Община Балчик - със заповед № РкД-20-194/02.11.2023 г. на 6 ноември от 14:30 часа;

Община Каварна – със заповед № РкД-20-193/02.11.2023 г. на 7 ноември от 10:30 часа;

Община Генерал Тошево - със заповед № РкД-20-189/02.11.2023 г. на 7 ноември от 15:00 часа;

Община Тервел – със заповед РкД-20-192/02.11.2023 г. на 9 ноември от 11:00 часа;

Община Добричка – със заповед РкД-20-190/02.11.2023 г. на 10 ноември от 11:00 часа и

Община Крушари - със заповед № РкД-20-191/02.11.2023 г. на 10 ноември от 15:00 ч.

Съгласно чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове на общини и населени места полагат клетва по чл. 32, ал.1 в присъствието на областния управител, жители на общината, и председателя или член на Общинската избирателна комисия.

Предстои да бъде издадена заповед за свикване на първо заседание на новоизбрания общински съвет в Община град Добрич.