ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.11.2023
Готов е проектът за Културен календар на облат Добрич за 2024 г.

     Областна администрация Добрич обобщи подадената от всички осем общини в областта информация за планираните културни прояви от международно, национално и регионално значение. Съгласно указанията на Министерство на културата, изготвеният проект е изпратен в срок. 

     През 2024 година във всяка от общините има планирани значими културни събития. Запазват се и утвърдените вече фестивали и конкурси.

     Пълният проект на Културен календар на област Добрич за 2024 г. можете да се запознаете в прикачения файл.