ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

06.07.2010
Областният управител разпореди проверки за изземване на книги на религиозната организация на сциентолозите

  В  Областна администрация Добрич постъпи Сигнал от Центъра за религиозни изследвания и консултации „Св. Св. Кирил и Методий", който консултира държавните институции, медиите, НПО и гражданите относно присъствието и влиянието на различните религиозни общности в страната.

Постъпилият сигнал е по повод започналата масирана кампания в страната на опасната за националната сигурност религиозна организация СЦИЕНТОЛОГИЯ (Църква на сциентологията). Кампанията се състои в изпращане до всички читалища на пакети с книги, които са посветени на сциентологията,  на нейния основател Рон Хъбард, на науката „Дианетика" и др.

Чрез даряване на луксозни книжни издания, активистите на организацията, се опитват да пропагандират идеите на своята презокеанска организация, която е направила няколко безуспешни опита да бъде регистрирана в България по Закона за вероизповеданията.

Във връзка с получените указания от Центъра за религиозни изследвания и консултации „Св. Св. Кирил и Методий", Областният управител разпореди на кметовете на общини /с писмо от 30 юни/ да :

  • Възложат проверка по това, дали подобна акция на сциентолозите е вече в ход в съответната община;
  • При потвърждение на опасенията на Центъра за религиозни изследвания и консултации /ЦРИК/, да се разпореди изземване на въпросната литература като тя може да бъде унищожавана, препращана към Областна администрация Добрич и/или към библиотеката на ЦРИК „Св. Св. Кирил и Методий", където има традиция в събирането и анализирането на религиозни и сектантски издания.

      Областният управител изиска отговор от общините в срок до 9 юли.

      Днес в Областна администрация се получи пратка с иззети книги от Община Крушари.

      От Община Генерал Тошево уведомяват с писмо, че във всички читалищни библиотеки в общината през месец май по куриер са получени книги на цитираната религиозна организация. Кметът е разпоредил веднага да бъдат прибрани в хранилищата на читалищните библиотеки и читателите да нямат достъп до тях.

      Областният управител очаква резултати от проверките и в другите общини.