ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

08.07.2010
Областният оперативен екип по изготвянето на Социалната стратегия проведе среща с НПО

    Под председателството на ресорния заместник областен управител д-р Катя Ганова, днес се проведе работна среща,  която имаше за цел да запознае представителите на неправителствените организации с етапа на изготвяне на Областния анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги.

    Анализът ще бъде изпратен по електронната поща, за да могат НПО да се запознаят обстойно и задълбочено със ситуацията. Съвместно с териториалните екипи,  те ще подготвят своите  предложения и препоръки за Втората областна среща, насрочена за 21 юли. На този форум в разширен състав, ще бъде отчетена свършената работа по изготвянето на  Социална стратегия, която до края на месец октомври трябва да бъде готова.