ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.07.2010
Резултати от проверка на Областния управител

     От Община Генерал Тошево уведомяват с писмо, че във всички читалищни библиотеки в общината през месец май по куриер са получени книги на  религиозна организация на сциентолозите. Кметът е разпоредил веднага да бъдат прибрани в хранилищата на читалищните библиотеки и читателите да нямат достъп до тях.

     От Община Крушари пристигна пратка с 5 кашона иззета литература  и констативен протокол от извършената проверка.

     От Община гр. Добрич уведомяват Областния управител, че са иззети 4 комплекта книги от 3-те читалища в града: „Й. Йовков", „Романо Дром", „Пробуда" и РБ „Дора Габе".

     В Община Тервел кметът е издал заповед за проверка и е разпратил до всички читалища и  библиотеки списък с регистрираните и нерегистрирани вероизповедания в България.

     От Община Шабла е получена пратка в Областна администрация на иззетата литература: по 8 книги от 5 читалища в общината, заедно с дискове и каталози на въпросната литература.

     В Община Добричка не е получавана литература на религиозната организация на сциентолозите, а в Община Каварна проверката по населени места продължава.

         След окончателното приключване на акцията по изземване на религиозните издания, те ще бъдат събрани в Областна администрация и със съдействието на полицията и по съответна процедура ще бъдат унищожени. 

        Проверката по общини бе разпоредена от Областния управител Ж. Желязков, след получен сигнал  от Центъра за религиозни изследвания и консултации „Св. Св. Кирил и Методий", който консултира държавните институции, медиите, НПО и гражданите относно присъствието и влиянието на различните религиозни общности в страната.