ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

23.11.2010
Заседание на Комисията по заетост

     Във връзка с изпълнение на Процедурата за кандидатстване с проекти по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" /НП "ОСПОЗ"/ през 2011 година и съобразно регламентираните в тях срокове, на 29.11.2010 г. от 11.00 часа в зала "Пресцентър" на Областна администрация - Добрич, ще се проведе работно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие под председателството на заместник областния управител д-р Катя Ганова.

     На работното заседание ще бъде извършена Оценка на подадените проекти по НП "ОСПОЗ"-2011 г. в област Добрич за съответствие с регионалните приоритети и съответно ще се излезе с предложение за тяхното одобряване. Пред членовете на комисията ще  докладва Пламен Начков, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта"-Варна.