ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

25.11.2008
Нови възможности пред етническите малцинства
 

     Представители на институт „Отворено общество" ще презентира в четвъртък, 27.11.,  от 11.00ч.  „Платформа за генериране на проекти". Пред кметове на общини и експерти ще бъде представена съвместната инициатива с Областна администрация- Добрич, в посока интеграция на малцинствата. На срещата ще бъдат  представени възможностите за участие на общините в процеса на консултиране и подготовка на проекти за интегриране на етническите малцинства и кандидатстването по оперативни програми.

     Срещата в Областна администрация е открита за всички, които проявяват интерес по темата.