ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

14.01.2011
Работна среща на заместник областния управител д-р Катя Ганова с лекари

     По инициатива на заместник областния управител д-р Катя Ганова, в понеделник, 17 януари, в Областна администрация- Добрич ще се проведе среща с представители на личните лекари и ръководители на здравни структури. Ще бъде обсъдена подготовката за организиране на 24- часовото обслужване на пациентите, което предстои да бъде въведено в страната.