ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

07.02.2011
Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси отчете дейността си за 2010 г.

     На заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (Обл.ССЕДВ) - Област Добрич, под председателството на заместник областния управител д-р Катя Ганова, бяха изслушани присъстващите общински представители, които представиха кратка информация за реализирани дейности, свързани с интегрирането на малцинствата  през 2010 година. В отговор на представеното, д-р Ганова обърна внимание „Ангажираните институции и организации да представят като информация конкретни постигнати цели, цифри и  резултати. И да се планират реални неща, които ще се случат."

 

     Д-р Катя Ганова представи доклад за дейността на Обл.ССЕДВ през 2010 г., както и Обобщен доклад за предприети мерки от общинските администрации по приемане на Общински програми за интеграция на етническите малцинства.

/В прикачения файл можете да прочетете Доклад за дейността на Обл.ССЕДВ и Протокол от заседанието/

     На заседанието бяха изслушани присъстващите общински представители, които  представиха кратка информация за реализирани дейности, свързани с интегрирането на малцинствата  през 2010 година.

     В отговор на представеното, д-р Ганова обърна внимание „Да се планират реални и конкретни неща, които ще се случат по общини".

     Заместник областният управител подчерта, че в предстоящите доклади за първото полугодие на 2011г. е необходимо, ангажираните институции и организации да представят като информация конкретни постигнати цели, цифри и  резултати.

След направените разисквания, Областният съвет прие следните

РЕШЕНИЯ:

  1. Отговорните институции и организации по реализирането на Областната програма за работа на Обл.ССЕДВ, до 28.02.2011г. да предоставят на председателя на съвета своите годишни планове за действие, както и писмени отчети, свързани с реализирани дейности по програмата през 2010 г.
  2. До 28.02.2011г. Общинските администрации да предоставят своите Общински програми за интеграция на етническите  малцинства на област Добрич за периода 2010-2015 г.
  3. На вниманието на Комисар Стефан Йончев, директор на ОД на МВР Добрич, да се отправи писмено предложение, с което да бъдат възобновени регулярните срещи между представителите на неправителствени организации, включили в програмите си за работа проблемите на малцинствата и кварталните полицейски инспектори.
  4. В предстоящи доклади по изпълнение на Областната програма за работа на Обл.ССЕДВ, членовете на съвета да отразяват конкретни поставени задачи и постигнати цели.