ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

09.05.2011
Заседание на Областния съвет по условия на труд

     Днес, 9 май, под  председателството на заместник областния управител д-р Катя Ганова, се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд /ОСУТ/. В заседанието участва и заместник областният управител Тодор Георгиев.

     Основна тема в дневния ред бе обсъждането на Анкетна карта, подготвена от работна група от Областния съвет. Идеята е, да се анкетират комитетите по условия на труд  във фирми и предприятия на територията на областта, с цел установяване спазването на съответните наредби по отношение осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. Това решение на ОСУТ кореспондира с неговата превантивна и координираща функция, като помощен орган към Областния управител, който осъществява координация, консултация и сътрудничество на областно равнище при провеждане на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

     Анкетите ще бъдат разпространени с помощта на синдикатите, работодателски и браншови организации, които в срок до 15 юни трябва да ги предадат в Областна администрация за обобщаване на резултатите. Официалното оповестяване ще бъде направено на редовно заседание на Областния съвет по условия на труд в края на юни.