ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

07.06.2011
Областна администрация Добрич за поредна година се включва в националната програма „Старт на кариерата”

     Областна администрация Добрич активно работи по програми и проекти на Министерството на труда и социалната политика, които осигуряват възможност на специалисти до 29 г. да започнат работа непосредствено след дипломирането си. Младите хора са целева група на активната политика на пазара на труда. По този начин се предоставя възможност за придобиване на трудов стаж и се улеснява  преходът между образование и заетост, каквато е основната цел на програмата „Старт в кариерата".

     През 2011 г. квотата на Областна администрация е за трима кандидати, които след като преминат неколкомесечна процедура, се очаква да започнат работа в  администрацията в края на лятото за срок от девет месеца. По думите на Областния управител Желязко Желязков, желанието е да се привлекат  млади хора в институцията и да се подкрепи  тяхната мотивация за успешно професионално начало, развитие и реализация в родния град.

     За първи път в Областна администрация Добрич тази процедура стартира през 2002 г. с Проект "Повишаване пригодността за заетост и насърчаване на предприемачеството на младежите" - Модул "Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация".   Очакваните резултати и положителният ефект от изпълнението на проекта, са били постигнати. За това говори фактът, че повече от 20 млади специалисти, участвали в програмата през тези 10 години, са придобили знания и умения,  които са им помогнали  да бъдат конкурентноспособни при намирането на постоянна работа. Повечето от тях вече работят в държавни структури или банкови институции. Това е една добра атестация за успешния старт в кариерата, който амбициозните млади хора получават в Областна администрация Добрич.