ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

08.06.2011
Днес държавата извърши фактическото предаване на управлението на Ботаническата градина на Софийския университет
 

     Днес, 8 юни, в 11 ч., длъжностни лица от Областна администрация Добрич, определени със Заповед на Областния управител, извършиха фактическото приемо - предаване на имот публична държавна собственост, в изпълнение на правителствено решение. На 6 април Министерски съвет реши безвъзмездно да бъде предоставено управлението на  Ботаническата градина в Балчик на СУ "Св. Климент Охридски". С този акт от Министерството на културата се отнема правото на управление върху 183 дка в комплекс „Двореца", като под управлението на Министерството остават намиращите се в комплекса сгради.

     Решението на кабинета изисква организирането на учебна дейност в имота и съдържа забрана за извършване на ново строителство, за отдаване под наем и за сключване на договори за съвместна дейност. СУ "Св. Климент Охридски" се задължава да осигурява достъп на Министерството на културата  до намиращите се в имота сгради, както и да инвестира всички приходи от комплекса, включително входни такси, в дейности по поддържане, опазване и развитие на имота.

     На снимката: Заместник-ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" проф. Иван Петков и представител на Областна администрация Добрич гл. експерт Пеньо Петров.