ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

09.06.2011
Заместник областният управител Тодор Георгиев ще бъде гост на инфоден по ОП „Развитие на човешките ресурси”

     На  9 и 10 юни Агенцията по заетостта организира информационни дни  за разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти по схемите „Вземи живота си в свои ръце" и „Социални иновации в предприятията".  Двете нови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" са на стойност близо 49 млн. лв.

     Схема „Вземи живота си в свои ръце" има за цел да насърчи включването на най-обезкуражените лица на пазара на труда, особено сред етническите малцинствени групи. Те не са регистрирани в бюрата по труда и затова трудно може да бъдат обхванати от мерките за заетост. Програмата си поставя за цел поне 5 000 души да се включат в пазара на труда. Бенефициенти по програмата са работодатели, неправителствени организации и образователни институции. От тях се очаква да участват с проекти, с които да издирват хора от районите с компактно ромско население и да ги мотивират да се регистрират в бюрата по труда като безработни. След това на тези безработни ще се осигури мотивационно обучение, след което част от тях ще се включат в курсове за професионална квалификация, а други - в обучение по ключови компетентности. Успешно преминалите обучение безработни ще бъдат включени в стажуване във фирми. Целта е тези хора да получат базови трудови навици, за да може по-лесно да си намерят постоянна работа. На работодатели, наели за три месеца на стаж лице от уязвимите групи по тази схема, ще се осигури субсидия в размер една минимална работна заплата и осигуровки.

     Схема „Социални иновации в предприятията" е насочена изцяло към бизнеса в страната. Тя ще даде възможност на работодателите - малки, средни и големи предприятия, кандидатстващи с проекти, преди всичко да подобрят работната среда в предприятието, да повишат квалификацията на своите служители, да запазят работниците си в предпенсионна възраст, като същевременно с това използват техния професионален опит, да се приложат иновативни подходи в развитието на предприятието. Всички тези мерки, които се предприемат, са в унисон със Стратегията за учене през целия живот и ще допринесат за подобряване на работната среда в предприятията. С въвеждането на гъвкави форми на заетост от страна на работодателите и изграждането на социални придобивки в отделните предприятия, ще се повиши качеството на работния процес, ще се стимулират служителите, ще се подобри трудовия климат.

     Днес, 9 юни, гост на форума ще бъде заместник областният управител Тодор Георгиев, а на 10 юни в информационния ден ще вземе участие старши експерт Кемал Асан от Областна администрация.