ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

09.06.2011
Развитие на пътната инфраструктура ще обсъждат областните управители в Сливен

     На 10 юни, петък, Областният управител Желязко Желязков ще вземе участие в работна среща на тема: „Пътната инфраструктура и възможностите за развитие на областите в Източна България". Събитието се организира по покана на Областния управител на Сливен Марин Кавръков.

     Като един от водещите приоритети в работата на българското правителство, развитието на транспорта е от първостепенно значение за развитието на отделните региони. Водени от това убеждение, областните управители от страната ще споделят свои виждания, свързани с транспортните проблеми и предизвикателствата в сектора. Ще бъдат дискутирани важни документи: „Общ генерален план на транспорта" и „Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Р България до 2020 г. за пътищата с национално и общоевропейско значение".

     Участниците във форума ще обсъдят добри практики и натрупан опит при управлението на средствата по оперативните програми на ЕС, публично-частното партньорство при реализацията на проекти, енергоспестяващите източници при транспортното и градското планиране и управление. На срещата са поканени представители на Министерство на транспорта, МРРБ, агенции, кметове.