ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

14.07.2011
Списъци на недопуснати и допуснати кандидати за длъжността Старши експерт „Разпореждане с имоти държавна собственост”

     Конкурсната комисия, определена със Заповед на Областния управител, обяви списъците с недопуснати и допуснати кандидати до конкурса.

     В прикачените файлове можете да се запознаете със списъците, протокола за допускане и нормативната уредба за старши експерт.