ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

25.10.2007
Министерството на околната среда и водите
На основание чл. 98, ал. 2, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на разпоредбите на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст Министерството на околната среда и водите С Ъ О Б Щ А В А Във връзка с провежданата в момента процедура по ОВОС за инвестиционно предложение “Атомна електроцентрала “Черна вода” 3-ти и 4-ти блок” румънското Министерство на околната среда и устойчивото развитие предостави на българското Министерство на околната среда и водите доклада за ОВОС (на електронен носител) на английски и румънски език. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС на интересуващите се в продължение на 30 дни, считано от 22.10.2007 г., както следва: чрез следните интернет страници: www.mmedio.ro; www.nuclearelectrica.ro и www.moew.government.bg Изтегли доклада на английски език от ТУК Изтегли доклада на румънски език от ТУК в сградата на МОСВ, информационен кабинет, ул.”У. Гладстон” № 67, партер, приемно време от 14.00 до 17.00 часа всеки работен ден; чрез РИОСВ – Русе, РИОСВ – Варна; чрез Областните управители на Област Силистра и Област Добрич; Със съдействието на Областните управители на Област Силистра и Област Добрич са организирани срещи за обществено обсъждане на резултатите от ОВОС за инвестиционно предложение “Атомна електроцентрала “Черна вода” 3-ти и 4-ти блок” на българска територия, както следва: Областна администрация Добрич (зала Европа) - 20.11.2007г. – 10.00 часа Областна администрация Силистра (заседателна зала) - 20.11.2007г. – 14.00 часа Получените до 20.11.2007 г. в МОСВ или предоставени на срещите за обществено обсъждане писмени становища ще бъдат изпратени своевременно до румънското Министерство на околната среда и устойчивото развитие.