ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.09.2011
Работна среща за изготвяне на списък с приоритетни пътища за Област Добрич

     На 19 септември /понеделник/ от 16 часа Областният управител Желязко Желязков свиква работна среща с кметове на общини и Областно пътно управление. Срещата е във връзка с предстоящо кандидатстване на ОПУ Добрич за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2014-2020 г.", Приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност", Операция 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура", и необходимостта от изготвянето на приоритетен списък с проектни предложения за проектиране и рехабилитация на пътища II- ри  и III- ти клас.

     С оглед на това, че развитието на пътната инфраструктура е от изключително важно значение за Област Добрич, Областният управител Желязко Желязков кани на работната среща кметовете на общини, които трябва да предложат и обсъдят мотивирани предложения за включване в приоритетния списък. След окончателното прецизиране, предстои ОПУ Добрич да внесе списъка в Агенция „Пътна инфраструктура" и Оперативна програма „Регионално развитие 2014-2020 г.".