ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

20.09.2011
Заместник областният управител Тодор Георгиев участва в Конференция по трансграничното сътрудничество

     Днес, 20 септември, в Силистра се провежда Конференция с европейски разпространители на информация в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. Организатор е Съвместният Технически Секретариат заедно с Почетното консулство на Румъния в Силистра. Целта на форума е да се представи социалното и икономическо въздействие на Програмата и да се информира обществеността за извършените дейности.

     Участници в събитието от Областна администрация Добрич са зам. областният управител Тодор Георгиев и старши експерт Левент Назим.