ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

23.11.2011
Доброволчеството е изява на свободна воля, но то трябва да получи признание и статут

     Днес, 23.11.2011г., в зала „Европа" на Областна администрация Добрич се проведе областна среща със съдействието на БЧК Добрич и РИО на МОН, и с участието на НПО-та на територията на Област Добрич, работещи с доброволци, както и ученици от общините в областта.  При откриването на форума, зам. областният управител д-р Катя Ганова заяви: „Провеждаме днешната среща в Седмицата на доброволчеството за България, в годината, обявена от  Европейския парламент за Година на доброволчеството. Желанието ни е да представим пред младите хора от Област Добрич идеята за доброволчеството и да ги насърчим да го приемат като своя кауза."

     Опита си в сферата на доброволчеството представиха БЧК, неправителствената организация К7, общински клуб „Ръка за помощ", РД „Социално подпомагане". С кратка презентация бяха представени и социалните услуги на територията на областта, където младите доброволци могат да упражняват общественополезен труд.

    „Доброволчеството е изява на свободна добра воля, но то трябва да получи признание и статут, заяви в края на срещата зам. областният управител. Доброволците се нуждаят и заслужават подкрепа от всички - доброволчески организации, държавата, бизнеса, както и от ясна политика относно доброволческата среда. Приемането на закон ще очертае правната рамка на доброволческата дейност, ще попълни съществуващите законови празноти и ще създаде правна сигурност за доброволците и организациите, използващи доброволци. Тази законодателна мярка е необходима и отдавна очаквана за насърчаването на този много отговорен, доброволен труд. Искрено се надяваме, че в най-скоро време Законът за доброволчеството, който в момента се обсъжда в парламентарните комисии,  ще бъде факт."

     Д-р Ганова прочете писмо до председателя на Българския парламент, в което е формулирано мотивирано предложение от проведената днес Областна среща, за допълнение към обсъждания в момента законопроект:

     „Да се даде възможност на всеки дългосрочен доброволец (може да се уточни срока), при кандидатстване във ВУЗ по специалности в социалната сфера, да ползва преференции пред останалите кандидати". Това е добра практика в много други европейски страни и може да бъде начин за мотивация на младите хора в България, обобщи д-р Ганова.

     Днес писмото ще бъде изпратено до Народното събрание и парламентарните комисии по правни въпроси, по образование и наука, по социална политика, по бюджет и финанси, по култура и гражданско общество.