Проект “Партньорство за развитие” се изпълнява от Областна администрация Ловеч. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът стартира през месец февруари 2009 год., със срок на изпълнение 12 месеца и обхваща 26 области в страната и 2 стани членки на ЕС.

"Партньорство за развитие" се осъществява от Областна администрация Ловеч с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (Договор за безвъзмездна финансова помощ № А08-14-49-С/03.02.2009 г.)