ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

27.03.2012
Комисията по безопасност на движението по пътищата прие Областна стратегия

     Под председателството на заместник областният управител Тодор Георгиев, днес, 27 март, се проведе редовно заседание на Областната комисия, на което се прие предложеният вариант на Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата за периода 2011 - 2020 г.

     Членовете на комисията са внесли в определения срок своите  предложения за конкретни мерки, съобразени с техните правомощия и естеството на управляваната институция, и те са  залегнали в документа.

     В направените изказвания по време на заседанието, днес, вниманието бе насочено към финансовото осигуряване на дейностите, като директорът на ОПУ - Добрич инж. Иван Светославов подчерта, че безопасността на пътя изисква сериозни инвестиции.

     В отговор на това, зам. областният управител Т. Георгиев очерта последващите действия на комисията, които са в посока изработването на Областен план с разписани конкретни дейности, срокове и отговорници, а където е възможно и с финансови параметри. До края на тази седмица /30 март/ предложенията трябва да са постъпили в Областна администрация.

Със стратегията може да се запознаета тук