В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Добрич за периода 2011 - 2020 г.

Настоящата стратегия е разработена съобразно принципите и направленията, заложени в Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2011 - 2020г.

Стратегията е представена в прикачения файл.

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета