Община Шабла


Паметна плоча на загиналите в заключителния етап на Втората световна война (село Ваклино)


Паметна плоча на Димитър Милков Димитров (село Крапец)

Паметна плоча на загиналите в борбите против фашизма и в Отечествената война (град Шабла)

 

 

Обратно към регистър ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ

 

Паметна плоча на загиналите в заключителния етап на Втората световна война (село Ваклино)

 

Наименование

Паметна плоча на загиналите в заключителния етап на Втората световна война (село Ваклино)

Местоположение

Село Ваклино, община Шабла, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметната плоча е поставена на южната фасада на сградата на Народно читалище „Зора".
Адрес: улица „Първа" №17 А

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: 100/150 см.

От какъв материал е направен паметникът?

Мрамор

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

1975 г.

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Сграда - публична общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметната плоча увековечава паметта на загиналите в заключителния етап на Втората световна война. На паметната плоча са изписани и имената на загиналите в селския бунт.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

На 9 май и 1 юни се полагат цветя.

Надписи на паметника

ЗАГИНАЛИ В ДУРАНКУЛАШКИЯ БУНТ
ГЕОРГИ ВЪЛЕВ КЪМБЕРОВ
С. КРАПЕЦ УБИТ 1900 Г.
КЪНЮ ЦОНКОВ НИКОЛОВ
С. ВАКЛИНО РАНЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ УМИРА
ДИМИТЪР КАНТАРДЖИЕВ
/МЯТАНА/
С. СМИН РАНЕН

ЗАГИНАЛИ В АНТИФАШИСТКАТА БОРБА И В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА
ПЕТЪР СЛАВОВ СТАНЧЕВ
С. ЧЕРНОМОРЦИ РОДЕН НА 03.04.1918 Г.
БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛ НА 02.11.1944 Г. ПРИ
ПРИЩИНА
АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
С. БОЖАНОВО РОДЕН НА 15.08.1921 Г.
УБИТ НА 05.03.1945 Г. КРАЙ ДРАВА ПОЛКАНЯ -УНГАРИЯ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
С.ТВЪРДИЦА РОДЕН НА 05.04.1916 Г.
УБИТ НА 05.03.1945 Г.
КУРТИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
С. СМИН РОДЕН НА 09.01.1923 Г.
УБИТ 1944 Г. ПРИ КРИВА ПАЛАНКА- ЮГОСЛАВИЯ
ДИМИТЪР МИЛКОВ ДИМИТРОВ
С. КРАПЕЦ РОДЕН НА 15.10 1915 Г.
УБИТ 07.03.1945 Г. ПРИ С. ЧЕКЕЛ -УНГАРИЯ

Състояние

Добро 

files/upload/military-monuments/Shabla/Vaklino1.jpg

files/upload/military-monuments/Shabla/Vaklino2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Шабла

 

Паметна плоча на Димитър Милков Димитров (село Крапец)
 

Наименование

Паметна плоча на Димитър Милков Димитров(село Крапец)

Местоположение

Село Крапец, община Шабла, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметната плоча е поставена на южната фасада на административната сграда на кметството на село Крапец.
Адрес: улица „Петнадесета" № 6

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: 40/60 см.

От какъв материал е направен паметникът?

Мрамор

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

04.11.1987 г.

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Сграда - публична общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметната плоча увековечава паметта на Димитър Милков Димитров, участвал в Отечествената война.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

На 9 май се полагат цветя.

Надписи на паметника

ДИМИТЪР МИЛКОВ ДИМИТРОВ
Участник в Отечествената война
Убит 7.III.1945 г. с. Чекел, Унгария
От признателни потомци

Състояние

Добро

files/upload/military-monuments/Shabla/Krapec1.jpg

files/upload/military-monuments/Shabla/Krapec2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Шабла

 

Паметна плоча на загиналите в борбите против фашизма и в Отечествената война (град Шабла) 

Наименование

Паметна плоча на загиналите в борбите против фашизма и в Отечествената война (град Шабла)

Местоположение

Село Шабла, община Шабла, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметната плоча е поставена на северната фасада на сградата на Народно читалище „Зора", което се намира на улица „Равно поле" № 36.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: 50/100 см.

От какъв материал е направен паметникът?

Мрамор

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

1970 г.

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Сграда - публична общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметната плоча увековечава паметта на загиналите добруджанци в борбите против фашизма и в Отечествената война.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

На 9 май и 2 юни се полгат цветя.

Надписи на паметника

СЛАВА НА БОРЦИТЕ ПАДНАЛИ В БОРБИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И ОТЕЧ. ВОЙНА 1940-44 Г.

Вълчан З. Тодоров
Загинал с.Градешница,Врачанско, 1942 г.
Димитър Р. Йорданов
Роден 1921 г. с.Шабла
Загинал с.Чурго -Унгария, 1945 г.
Никола И. Василев
Роден 1923 г. с.Шабла
Загинал с.Чурго ,Унгария 1945 г.
Иван К. Янушев
Роден 1919 г. с.Шабла
Загинал с.Кр. Кукя-Македония, 1944 г.
Тодор Т. Тодоров
Роден 1923 г. с.Тюленово
Загинал с. Лисича могила -Албания, 1944 г.
Георги В.Гецов
Роден 1910 г. с. К. Бряг
Загинал с.Кр. Кукя Македония 1944 г.
Борис Калчев
Роден 1901 г. гр.Силистра
Загинал в с.Шабла ,1924 г.

От политическите и масови организации Шабла

Състояние

Добро

files/upload/military-monuments/Shabla/Shabla1.jpg

files/upload/military-monuments/Shabla/Shabla2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Шабла

Обратно към регистър ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ

 


Актуално

съобщение

анкета