Община Добричка 3


Паметник на участвалите във Втората световна война (село Камен)

Паметник на загиналите във войните (село Карапелит)

Паметник на загиналите във войните и полицейския терор (село Козлодуйци)

Паметна плоча на Андон Георгиев (село Одринци)

Паметна плоча на подофицер Колю Иванов Георгиев (село Плачидол)

Паметник - монумент на Илия Янулав Байчев (село Полковник Иваново)

Бюст-паметник на генерал Иван Колев (село Генерал Колево)

Паметник на загиналите във Великата отечествена война (село Стефан Караджа)

Паметник на войници, загинали при изпълнение на войнишкия си дълг (село Царевец)

Паметна плоча на загиналите в Добричката епопея - 5-7 септември 1916 г. (село Паскалево)

 

 

Обратно към регистър ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ

 

Паметник на участвалите във Втората световна война (село Камен)

Наименование

Паметник на участвалите във Втората световна война (село Камен)

Местоположение

Село Камен, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира пред кметството в село Камен.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник с паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: 150х100 см.     

От какъв материал е направен паметникът?

Мрамор

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на участвалите във Втората световна война - 1944 - 1945 г.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

3 март - Освобождението на България

Надписи на паметника

УЧАСТВАЛИ
ВЪВ  ІІ - та  СВЕТОВНА  ВОЙНА
С. КАМЕН  1944 - 1945 г.

ДИМИТЪР  ЙОРДАНОВ
ВАСИЛ  ЖЕЛЕЗОВ
ВАСИЛ  КОЛЕВ
ЖЕЧО  ТОДОРОВ
ЙОРДАН  ИВАНОВ
ИВАН  ЙОРДАНОВ
ИВАН  ДРАГАНОВ
ИВАН  СТОЯНОВ
ДИМО  СТОЯНОВ
СТОЯН  СИМЕОНОВ
ГОСПОДИН  СТОЯНОВ ю
ПЕТЪР  ГЕОРГИЕВ
РАФАИЛ  ДОНЧЕВ
КРЪСТЬО  ТОДОРОВ
ДИМО  ПЕТРОВ
АТАНАС  СТОЙЧЕВ
СТОЙЧО  СТОЙЧЕВ
ГЕОРГИ  СТОЙЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР  КОЛЕВ
ЕНЧО  СТОЙЧЕВ
ДИМИТЪР  ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР  ИВАНОВ

В Е Ч Н А     С Л А В А

Състояние

Добро

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Kamen1.jpg 

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Kamen2.jpg 

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметник на загиналите във войните (село Карапелит)

 

Наименование

Паметник на загиналите във войните (село Карапелит)

Местоположение

Село Карапелит, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в парка на центъра на село Карапелит.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник с паметни плочи

Размери и описание

Паметникът представлява каменен обелиск с височина 220 см., върху който са монтирани мраморни паметни плочи.     

От какъв материал е направен паметникът?

Паметни плочи - мрамор.
обелиск - дялан камък

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на загиналите във войните.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

6 май - „Ден на храбростта и празник на Българската армия"

Надписи на паметника

В  ЧЕСТ  НА  ДРУГАРИТЕ
ЗАГИНАЛИ  ВЪВ  ВОЙНИТЕ
877, 912, 916, 918, И  944 год.

ДОБРИ  А.  ОРЛОВ  с. БОГДАН
ГЕОРГИ  Ж.  ДИМИТРОВ
БОЙЧО  Д.  НЕДЕВ
СТОЯН  ХР.  СТОЯНОВ
ДИМИТЪР  КОСТОВ
НЕДЮ  В.  ЧУКАРОВ
АНДРЕЙ  РУСЕВ
МИХАИЛ  НЯГОЛОВ
ГЕОРГИ  ВЛАЕВ
АТАНАС  Г.  ПЕТРОВ
НИКОЛА  РУСЕВ
МАРИН  ПЕТРОВ
СТОЮ  П. ГЕШЕВ
ЖЕЛЯЗКО  СТОЯНОВ

ПАМЕТНА  ПЛОЧА
СТ. СЕРЖАНТ
КОЛЮ  ДИМИТРОВ 
НИКОВ
РОД. 13.VIII.1938 год.
ЗАГИНАЛ  ПРИ  ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА  СЛУЖЕБНИЯ  СИ  ДЪЛГ  КЪМ 
РОДИНАТА  НА  21.I.1966 год.

ПЛОЧА - ДЯЛАН  КАМЪК
ДАРЕНИЕ  ОТ
ДИМИТЪР  Н.  ГЮЗЕЛЕВ

ПАМЕТНА  ПЛОЧА
Ген.  КОЛЕВ
СЛАВИ  ИВ.  ПАСЕВ
ДИМИТЪР  С.  ГЮЗЕЛЕВ
МИХАИЛ  К.  МИТОВ
ГЕОРГИ  Д.  ИНЧЕВ
ДИМИТЪР  П.  БОЯДЖИЕВ
ИЛИЯ  Г.  ГЮЗЕЛЕВ
ДИМИТЪР  Е.  ПАСЕВ
Пору. ГЕШАНОВ
ЖЕЛЮ  Н.  ГЮЗЕЛЕВ
ЖЕЛЮ  Д.  ГЮЗЕЛЕВ
ЖЕЛЯЗКО  ШЕНКОВ
ЖЕЛЮ  Д.  ГЮЗЕЛЕВ
ДИМИТЪР  А.  АРНАУДОВ
ВЕЛИКО  Н.  ЧУКАРОВ

Състояние

Добро

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Karapelit1.jpg 

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Karapelit2.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Karapelit3.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Karapelit4.jpg 

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Karapelit5.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Karapelit6.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметник на загиналите във войните и полицейския терор (село Козлодуйци)

 

Наименование

Паметник на загиналите във войните и полицейския терор (село Козлодуйци)

Местоположение

Село Козлодуйци, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира на центъра в село Козлодуйци.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник с паметна плоча

Размери и описание

Паметникът представлява каменен блок, върху който е монтирана мраморна плоча с надпис.     

От какъв материал е направен паметникът?

Камък, бетон, мрамор

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на загиналите във войните и полицейския терор.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

6 май - „Ден на храбростта и празник на Българската армия"

Надписи на паметника

С  ПРИЗНАТЕЛНОСТ  КЪМ
ЗАГИНАЛИТЕ  ВЪВ
ВОЙНИТЕ  И  ПОЛИЦЕЙСКИЯ
ТЕРОР

С. КОЗЛОДУЙЦИ

Състояние

Добро

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Kozloduitsi1.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Kozloduitsi2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметна плоча на Андон Георгиев (село Одринци)

 

Наименование

Паметна плоча на Андон Георгиев (село Одринци)

Местоположение

Село Одринци, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира вляво от пътя Добрич - Одринци.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Правоъгълна паметна плоча, изработена от камък.

От какъв материал е направен паметникът?

Камък

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Паметникът е частна собственост, а земята е общинска.

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на герой, който е убит от румънските войски.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

Няма данни

Надписи на паметника

ТУК  ПОЧИВА  АНДОН  ГЕОРГИЕВ 
ВЪЗДРАЗЪ - 35 ГОД.
УБИТ  ОТ  РУМЪНСКИТЕ  ВОЙСКИ
ПРЕЗ  1916 ГОД. - 21 АВГУСТ
ВЕЧНА  ТИ  ПАМЕТ                         

Състояние

Лошо

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Odrintsi1.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Odrintsi2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметна плоча на подофицер Колю Иванов Георгиев (село Плачидол)

 

Наименование

Паметна плоча на подофицер Колю Иванов Георгиев (село Плачидол)

Местоположение

Село Плачидол, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в парка на центъра на село Плачидол.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Паметникът представлява каменен блок, на който е монтирана каменна плоча с надпис.

От какъв материал е направен паметникът?

Камък

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на герой, загинал в Отечествената война.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

6 май - „Ден на храбростта и празник на Българската армия"

Надписи на паметника

ДАЛЕЧ  ПОЧИНА 
ПРОХОД  СТРУМИЦА
ПОДОФ. КОЛЮ  ИВАНОВ
ГЕОРГИЕВ
УБИТ  23.ХI.44 г.
ОТЕЧЕСТВЕНАТА  ВОЙНА  ПРОТИВ  ФАШИЗМА

Състояние

Добро 

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Plachidol.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметник - монумент на Илия Янулав Байчев (село Полковник Иваново)

 

Наименование

Паметник - монумент на Илия Янулав Байчев (село Полковник Иваново)

Местоположение

Село Полковник Иваново, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в парка пред кметството на село Полковник Иваново.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник - монумент

Размери и описание

Паметникът представлява излята бетонна основа, облицована с мрамор, върху която е монтирана мраморна плоча с надпис.

От какъв материал е направен паметникът?

Камък, бетон, мрамор

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на герой, загинал във Втората световна война.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

6 май - „Ден на храбростта и празник на Българската армия"

Надписи на паметника

ИЛИЯ  ЯНУЛОВ  БАЙЧЕВ
1919 - 1944 г.
УБИТ  ВЪВ  ВТОРАТА  СВЕТОВНА  ВОЙНА

Състояние

Добро

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Ivanovo1.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Ivanovo2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Бюст-паметник на генерал Иван Колев (село Генерал Колево)

 

Наименование

Бюст-паметник на генерал Иван Колев (село Генерал Колево)

Местоположение

Село Генерал Колево, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в градинката пред кметството на село Генерал Колево.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Бюст - паметник

Размери и описание

Паметникът представлява бетонен постамент облечен с мраморни плочи и бюст - барелеф поставен върху него.

От какъв материал е направен паметникът?

бетон, мрамор

Проектант и изпълнител

Скулптор - Димитър Янков

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на виден пълководец.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

6 май - „Ден на храбростта и празник на Българската армия"

Надписи на паметника

ГЕНЕРАЛ  ИВАН  КОЛЕВ
1863 - 1917

Състояние

Отлично

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Kolev1.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Kolev2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметник на загиналите във Великата отечествена война (село Стефан Караджа)
 

Наименование

Паметник на загиналите във Великата отечествена война (село Стефан Караджа)

Местоположение

Село Стефан Караджа, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в парка на село Стефан Караджа.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

Размери и описание

Паметникът представлява бетонен постамент, който се състои от три стъпала. Върху последното стъпало е издигнат обелиск с надпис. Цялата композиция е облицована с мраморни плочи.

От какъв материал е направен паметникът?

бетон, мраморни плочи

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на загиналите във Великата отечествена война - 1945 г.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

6 май - „Ден на храбростта и празник на Българската армия"

Надписи на паметника

СЛАВА  НА  ГЕРОИТЕ
СТЕФАН  Д.  АБАДЖИЕВ
ДИМИТЪР  ИВ.  ПЕТРЕНКОВ
КАЛЧО  В.  КАЛЧЕВ
ТЕ  ЗАГИНАХА  ВЪВ 
ВЕЛИКАТА  ОТЕЧЕСТВЕНА  ВОЙНА - 1945 г.

Състояние

Добро

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Karadja1.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Karadja2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметник на войници, загинали при изпълнение на войнишкия си дълг (село Царевец)

 

Наименование

Паметник на войници, загинали при изпълнение на войнишкия си дълг (село Царевец)

Местоположение

Село Царевец, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в градинката пред кметството на село Царевец.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: 120х80 см.

От какъв материал е направен паметникът?

мрамор

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Паметникът е частна собственост, а земята е общинска.

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на загинали войници при изпълнение на войнишкия им дълг.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

няма данни

Надписи на паметника

ТЕ  ЗАГИНАХА 
ПРИ  ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА  ВОЙНИШКИЯ  СИ  ДЪЛГ

Състояние

Отлично

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Tsarevec.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметна плоча на загиналите в Добричката епопея - 5-7 септември 1916 г. (село Паскалево)

 

Наименование

Паметна плоча на загиналите в Добричката епопея - 5-7 септември 1916 г. (село Паскалево)

Местоположение

Село Паскалево, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметната плоча е поставена на една от стените на кметството на село Паскалево.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: 120х80 см.

От какъв материал е направен паметникът?

Изкуствен камък (полимер - бетон с фибронишки)

Проектант и изпълнител

Христо Илиев

Дата на откриване

14.09.2009 г.

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметната плоча увековечава паметта на загиналите в Добричката епопея - 5-7 септември 1916 година. 

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

няма данни

Надписи на паметника

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ
5-7 СЕПТЕМВРИ 1916

През есента на 1916 г. започва
освободителния поход
на Трета българска армия
в поробена Добруджа.
В землището на с. Паскалево
се водят кръвополитни боеве
срещу ръмънски,
руски и сръбски войски,
завършили с победа
на българското оръжие.

От признателните потомци.

Състояние

Отлично 

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Paskalevo1.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka3/Paskalevo2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

Обратно към регистър ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ


Актуално

съобщение

анкета