Териториални структури на Министерство на труда и социалната политика

 

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ-Добрич)

Град Добрич, ул. „България" № 16 - за град Добрич

Тел.: 058 602 631; 058 605 390
Ел. поща: dbt313@mbox.contact.bg

Дирекция "Бюро по труда"  - община Генерал Тошево

Град Генерал Тошево, ул. „В. Априлов" 14A

Тел.: 05731 45 15

Факс: 05731 22 59;
Ел. поща: dbt304@mbox.contact.bg
Интернет страница:

Дирекция "Бюро по труда"  - община Каварна

Град Каварна, ул. „Дончо Стойков" № 10

Тел.: 0570 8 21 38
Ел. поща: dbt307@mail.kavarnasat.net
интернет страница:

Център „Работа" - община Каварна

Град Каварна, ул. „Дончо Стойков" № 10

Тел.: 0570 820 47 
Ел. поща: dbt307@mail.kavarnasat.net
интернет страница:

Дирекция "Бюро по труда"  - община Тервел

Град Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 8

Тел.: 05751 25 34
Ел. поща: dbt312@mbox.contact.bg
интернет страница:
h

Регионална дирекция „Социално подпомагане" - община Добрич

Град Добрич , площад „Свобода" № 5

Тел.: 058 60 56 59; 604 144; 602 109

Ел. поща: dobrich-rdsp@asp.government.bg
интернет страница:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" - община Тервел

Град Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 8

Тел.: 05751 25 34       

Ел. поща: dsp-tervel@asp.government.bg
интернет страница:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" - община Добрич

Град Добрич, бул. „Добруджа " № 8а

Тел.: 058 66 77 39
Ел. поща: dsp-dobrich@asp.government.bg
интернет страница:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" - община Добричка

Град Добрич, ул. „Независимост" № 20

Тел.: 058 60 13 47
интернет страница:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" - община Крушари

Село Крушари, ул. „9-ти Септември" № 5, ет. 3

Тел.: 05771 21 24
интернет страница:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" -  община Балчик

Град Балчик, ул. „Генерал Попов" № 24

Тел.: 0579 786 74
Ел. поща: dsp-balchik@asp.government.bg
интернет страница:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" -  община Каварна

Град Каварна ул. „Раковска" № 13

Тел.: 0570 8 32 77
Ел. поща: dsp-кavarna@asp.government.bg
интернет страница:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" - община Шабла

Град Шабла, ул. „Равно поле" № 37

Тел.: 05743 40 81
интернет страница:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" - община Генерал Тошево

Град  Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов" № 18

Тел.: 05731 22 31
Ел. поща: dsp-g.toshevo@asp.government.bg
интернет страница:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция "Инспекция по труда - Добрич"

Град Добрич, ул. „Независимост" № 7, ет. 5

Тел.: 058 60 05 89 ; 058 60 16 32
Факс: 058 60 05 89
Ел. поща: doit_dobrich@mbox.contact.bg
интернет страница:
http://www.gli.government.bg/page.php?c=3


ОТДЕЛИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО КЪМ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Регионална дирекция „Социално подпомагане" - община Добрич

Град Добрич ул. „Независимост" № 5

Тел.: 058 605 659; 058 602 109;
058 604-144 ;
Факс: 058 602 109; 058 605 659
Ел. поща: rdsp-dobrich@mbox.contact.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Дирекция „Социално подпомагане" -  община Балчик

Град Балчик, ул. „Генерал Попов" № 24

Тел./ Факс: 0579 72 049
Ел. поща: dsp-balchik@asp.government.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Балчик

Град Балчик, ул. „Генерал Попов" № 24

Тел.: 0579 75674, 0579 75801, 0579 75901
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Закрила на детето" - община Балчик

Град Балчик, ул. „Генерал Попов" № 24

Тел.: 0579 73 798
Факс: 0579 72 049
Ел. поща: dsp-balchik@asp.government.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/  

Дирекция „Социално подпомагане" - община Генерал Тошево

Град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов" № 18

Тел.: 05731 2532; 05731 3831
Ел. поща: 
dsp-g.toshevo@asp.government.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/   

Отдел „Социална закрила" - община Генерал Тошево

Град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов" № 5

Тел.: 05731 3831
Ел. поща: dsp@toshevo.net
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Закрила на детето" - община Генерал Тошево

Град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов" № 18

Тел.: 05731 2532
Ел. поща:  dsp-g.toshevo@asp.government.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Дирекция „Социално подпомагане" - община Добрич

град Добрич, бул. „Добруджа " № 8а

Тел.:  058 667 739
Факс: 058 668926
Ел. поща: ossp@abv.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Добрич

Град Добрич, бул. „Добруджа " № 8а

Тел.:  058 667 739
Ел. поща: ossp@abv.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Закрила на детето" - община Добрич

Град Добрич, бул. „Добруджа " № 8а

Тел.:  058 667 739
Факс: 058 668926
Ел. поща: ossp@abv.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Добричка

Град Добрич, ул. „Независимост" № 20

Тел.:  058 605210
Ел. поща: dspselska@abv.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Дирекция „Социално подпомагане" -  община Каварна

Град Каварна ул. „Раковска" № 13

Тел.:  0570 8 32 77 , 0570 8 31 28
Факс: 0570 8 32 77
Ел. поща: kavarnadsp@abv.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Каварна

Град Каварна ул. „Раковска" № 13

Тел.: 0570 8 31 28
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Закрила на детето" - община Каварна

Град Каварна ул. „Раковска" № 13

Тел.: 0570 8 31 28
Факс: 0570 8 32 77
Ел. поща: dspshabla@abv.bg;
kavarnadsp@abv.bg 
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Шабла

Град Шабла, ул. „Равно поле" № 37

 

Тел.: 05743 40 81
Факс: 05743 45 32
Ел. поща: dspshabla@abv.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Дирекция „Социално подпомагане" -  община Тервел

Град Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 8

Тел.: 05751 2007
Ел. поща: dsp-tervel@asp.government.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Тервел

Град Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 8

Тел.: 05751 2130
Ел. поща: dsptervel@tervel.dobrich.net
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Закрила на детето" - община Тервел

Град Тервел, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 8

Тел.: 05751 2007
Ел. поща: dsp-tervel@asp.government.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Крушари

ул. „9-ти септември" № 3а

Тел.: 05771 27 45
Ел. поща: dspkr@abv.bg
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/


Актуално

съобщение

анкета